ул. Сердика 13, София 1000 |   Карта |   тел. 0888 246 777        EN | 
Какво е йога
Видове йога
Йога речник
Вдъхновения и статии
Полезни линкове
Библиотека
Блог
   

Вдъхновения и статии

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАТВА ШУДХИ: ПРОЦЕС НА ПРЕЧИСТВАНЕ

От Свами Сатясангананда


Думата татва се състои от две срички – тат, което означава „онова“ и тва, което означава „съществуване“. Следователно татва означава „онова съществуване“, което по-нататък може да се разбира като „есенцията, която създава усещането за съществуване“. Татва е позната още като б(х)ута в древните книги. Бхута е друг термин на санскрит, който има широк кръг тълкувания, но тъй като неговото значение отчасти съвпада с това на татва, двете думи обикновено се използват като синоними. Петте елемента обикновено се наричат панча махабхута или панча татва.

Шудхи е актът на пречистване, а садхана е актът на усъвършенстване. Следователно татва шудхи или бхута шудхи садхана може да се разбира като „усъвършенстване на пречистването на есенцията, която дава импулс на усещането за съществуване“. Така татва шудхи е процес, чрез който ние пречистваме фината есенция на татвите, от които е съставено тялото, както и съответното съзнание свързано с тези елементи.

Тантрическата традиция вярва, че преживяването на абсолюта е предшествано от много етапи на чистота. Не чистота в религиозен, морален или етичен смисъл, а като научен процес създаден в лабораторията на тялото и ума. Тантрите говорят за татва шудхи или пречистване на фините елементи: прана шудхи - пречистване на елементите на жизнената сила; читта шудхи - пречистване на психологическите елементи; дева шудхи - пречистване на божествените елементи; атма шудхи - пречистване на елементите, съставляващи несъзнателното. Всяка от тези практики е свързана с освобождаване на енергия и отделяне на съзнание от материя. Тантра ни уверява, че само когато това се случи започва истинското духовно преживяване.

Точно както грънчарят пече неговите произведения на изкуството в нажежената пещ, така татва шудхи подготвя ученика за турбулентната и бурна пътека, по която вървим по време на по-висшите практики. Дали практикувате вамп марга, дакшина марга или кайла марга, хатха йога, крия йога, кундалини йога, раджа йога или която и да е йога, вие ще трябва да вградите татва шудхи, за да дадете импулс на вашия прогрес в садхана (личната практика).

Значение на пречистването

Чрез татва шудхи садхана ние пречистваме татвите или елементите, и също сетивата и възприятията свързани с тях. Сетивото слух и слуховите нерви се пречистват чрез повторение и мантра. Сетивото за виждане и оптичните нерви се пречистват чрез гледането на янтри и мандали. Сетивото за допир и тактилните нерви се пречистват чрез прилагането на бхасма чрез анга няса и кара няса. Сетивото за мирис и обонятелните нерви се пречистват чрез пранаяма, и сетивото за вкус и вкусовите нерви се пречистват чрез постене или сатвична диета. Независимо от всичко, пречистването чрез татва шудхи не трябва да се приема като физическа чистота. Пречистването в този смисъл е само за онези, които имат малко разбиране по въпроса. Тантра поставя по-голям акцент върху чистотата на материално, фино и каузално (причинно-следствено) нива на ума. Физическата чистота сама по себе си не може да поведе последователя към по-високи измерения, защото тя се свързва само с материалното тяло. Отвъд материалното тяло има няколко други тела или нива на съществуване свързани със скритите нива на ума.

Те са подложени на влиянието на самскари (латентни впечатления), които създават санкалпа и викалпа (мисъл/контрамисъл) на нивото на съзнателния ум. Всяка дисхармония на тези нива незабавно се пренася в съответните тела. Точно както физическата болест се появява поради пренебрежение и нехайство спрямо тялото, така има и фини и каузални „заболявания“, които се натрупват в сукшма шарира (финото тяло) и карина шарира (каузалното тяло) чрез нехайство в начина, по който се чувстваме, мислим, реагираме и взаимодействаме с живота.

Ние сме се научили как да се борим с физическото заболяване, но как ще се справим с болести свързани с други измерения на нашето съществуване? Тези болести са фини и се проявяват непряко. Те са осезаеми единствено като страхове, безпокойства, неврози, психози, депресии, гняв и раздразнения. Когато се появят тези емоции, те не само повлияват съзнателното ниво, но дори и по-дълбоките нива на ума и тялото. Тъй като те са неосезаеми и извън обсега ни, ние не сме в състояние да намерим постоянен лек, така че те започват да се натрупват и постепенно започват да смущават нашия живот и личност.

Тялото е продължение на ума. Не може лесно да се определят границите между тялото и ума, тъй като те са интимно свързани. Това създава взаимозависимост, където те започват да влияят едно на друго. Така повечето болести са или психосоматични, или сомопсихични по същината си. В резултат, ефектите на физическите разстройства в крайна сметка смущават ума, а умствените разстройства пораждат физически болести.

Тъй като умът е управляващият фактор над телесните функции, става необходимо да се стремим към пречистване както на умствено, така и на физическо ниво. Точно в ума е мястото, където бацилът и вирусът на недъга се ражда и храни. Така когато говорим за пречистване, ние би трябвало първо да опитаме да го разберем във връзка с различните нива на ума. В този смисъл, нека да опитаме да разберем какво е умствено пречистване. Това просто внедряване на ценности като състрадание, милост и истина ли е, или има пречистване на ума, което надхвърля дори тези ценности?

Точно в обяснението на тази теория тантра се откроява от останалите философии. Тантра вярва, че никое действие или мисъл не е нечисто само по себе си. Нечистотата се намира в погрешното възприятие и осъждане. Добро и зло не могат да се отсъждат според предразсъдъците на непостоянното общество, а на основата на метафизични истини. Чрез лична садхана става възможно разбирането на нечистотата и как да я разбираме.

Без пречистване на по-фините нива на ума е невъзможно да постигнете по-високи състояния на осъзнаване, тъй като ум, който е разсеян от мисъл/контрамисъл никога не може да постигне фокус и концентрация. Тези колебливи тенденции на ума могат да се намалят или чрез хармонизиране на потока на праната в тялото, или чрез разделяне на интелекта и егото от съзнанието, така че да станете едновременно преживяващ и свидетел, или т.нар. сакши.

Пречистване на елементите

Татва Шудхи е уникална с това, че тя се занимава с процеса на пречистване от най-грубото до най-финото ниво. Първата стъпка на пречистване в татва шудхи садхана е къпането и чистенето на физическото тяло, налагайки бхасма (пепел), постене и контрол на диетата. Последователят трябва да наложи определено отношение дори към тези всекидневни действия, тъй като тантристът вярва, че всички аспекти на живота трябва да са интегрирани с по-високото осъзнаване. Начинът, по който седите, говорите, решете косата си, миете тялото си, или извършвате всяко действие, също отразява вътрешното състояние на ума. Следователно, пречистващият ефект от татва шудхи не се ограничава само до един или два часа медитация, а се простира по време на всичките 24 часа на денонощието.

Първият етап на пречистване на татва шудхи садхана не трябва да се разбира като „дисциплиниращи правила“, а като метод за повишаване на вашата осъзнатост. Така, тези действия ще отразят вътрешната хармония и радост от съществуването.

Следващият етап, който е по-фино ниво на пречистване, се задейства чрез силите на ума и праната, от които произлизат елементите. Тези латентни вътрешни сили се пробуждат и се насочват към подобряване на фините аспекти на татвите. Подобряване на татвите на фино ниво, както и на всяко друго ниво, обхваща повишаване на енергията, така че самите татви вибрират на хармонична честота. Това поражда положение на баланс и равновесие, което води до по-дълбоко осъзнаване.

Каузалното ниво съставено от татвите, обаче, е най-трудното за пречистване, защото то не се поддава на влиянието на съзнателния ум и мисъл. То изисква мощна сила от концентрирана енергия, за да създаде трансформация на това ниво. Това може да се постигне в татва шудхи чрез повторение на татва биджа мантри и визуализация на техните янтри. Те имат дълбоко влияние върху каузалното тяло и несъзнателния ум, и могат да изгарят дълбоко вкоренени самскари и архетипи, които замъгляват преживяването на неограниченото съзнание.

Точно както се къпете всяка сутрин, за да бъдете чисти, по подобен начин садханата е като духовно къпане, което очиства шлаката от обективното преживяване. Татва шудхи цели пречистване на това измерение на човешкото съзнание, където емпиричния аз напълно се слива с трансцеденталния аз. Само това според тантра е пречистване.

Откъс от: Tattwa Shuddhi (1984), Swami Satyasangananda, Yoga Publications Trust
Превод от английски език: за Клуб "Йога и приятели" - Виктор Емилов


Вижте информация за семинара и лекцията на тази тема.

Вече сте се информирали за събитията? Записване директно от тук:

- за семинара (включва и лекцията); или

- само за лекцията.