ул. Сердика 13, София 1000 |   Карта |   тел. 0888 246 777        EN | 
График
Описание
Цени
      
Курс "Прана, пранаяма и звук"
Курсът „Прана, пранаяма и звук - 1“ цели да развие осъзнаване на енергийния аспект на личността, чувствителност и познаване процеса на дишане, дихателната система, да коригира неправилното дишане. Практикуващите ще се учат да овладяват, увеличават и балансират жизнената сила или праната. Ще бъде направена връзка между дишането и звука, който съпровожда всяко движение в живота, включително и дишането и движението на праничните потоци.
Курсът е предназначен за завършили поне начално ниво йога.

Предстоящи стартове
на Курс "Прана, пранаяма и звук":
Четвъртък
начален час: 17:45
продължителност: 75 мин.
28.03.2019 - 20.06.2019
Татяна Атанасова
Виж цената
x